منوي اصلي

مقالات سايت
· انشا ،دقت در مشاهدات
· انشا ،ابزارنوشتن
· انشا ،همراه بچه ها
· انشا ،پانتومیم
· انشا، حس ّ نوشتن
· روش تحقیق

موسیقی بی کلام

ای نام تو بهترین سرآغاز/ بی نام تو نامه کی کنم باز


برگزاری آزمون آنلاین

فعالیت های درسی دانش آموزان به صورت پاورپوینت (ادبیات فارسی - مهارت های نوشتن)سه شنبه، 29 مهر ماه ، 1393 بازدید:369 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 369 بار بازديد شده

ارمغان ایران / استاد دکتر میرجلال الدین کزاز
ارمغان ایران

به نامِ خداوندِ جان و خرد

با درودی گرم از بُنِ جان و دندان به یکایکِ شمایان، استادانِ فرخ‌نهاد، فرهیختگانِ دل‌انگیخته، روشن‌رایانِ مهرآرای، دانشجویانِ خجسته‌خوی، مهمانانِ دل‌افروزِ پاکیزه‌جان، به همه‌یِ شمایان که از ایرانیانید.

به بهانه‌یِ بزرگداشتِ این دوستدار، به این بزمِ بِشکوهِ برین آمده‌اید تا دانش و ادبِ فرهنگِ ایران‌زمین را گرامی بدارید تا خویشتن را چونان ایرانی بزرگ بشمارید. آنچه شما بر جایِ من کرده‌اید به راستی شایسته‌یِ خودِ شماست، من تنها در این میان بهانه بوده‌ام.


 درس ارمغان ایران با اندکی تلخیص و تغییر آمده است/ اما دانش آموزان باید بدانند که اصل این مطلب از زبان و نوشته ی کیست؟

بله از فرمایشات استاد فرزانه جناب آقای دکتر میرجلال الدین کزازی

بختِ بلند و بزرگ و بهینه‌یِ ما ایرانیان آن است که ایرانی هستیم، در این سرزمینِ سپندِ اهورایی که سرزمینِ هزاره‌هاست، سرزمینِ فر و فرهنگ و فرهیختگی و فرزانگی است، سرزمینِ نژادگان و آزادگان است، سرزمینِ مردمانی است که هماره در درازنایِ تاریخِ ایران‌زمین آوازه‌گرِ مهر و آشتی و دوستی بوده‌اند در پهنه‌یِ گیتی، سرزمینی که من به آوازِ بلند می‌گویم، سخنی است که از نهانگاهِ نهادِ من، از بُنِ جانِ من برمی‌خیزد، سرزمینی است که می‌تواند نمونه‌ای بِهین و بَرین باشد همه‌یِ مردمانِ جهان را، هنگامی‌که من از ایران می‌گویم، ایران را در همگیِ آن می‌خواهم، خواستِ من فُلان روزگارِ تاریخی نیست، این سرزمین، سرزمینی بوده‌است که هزاران سال در جهان پاییده‌است، فرازها داشته‌است و نشیب‌ها، دَه‌ها بار، بیگانگان دراز دست، سرمَست از پیروزی به این سرزمین تاخته‌اند، شیرازه‌یِ فرهنگ و شهرآیینیِ آن را گسسته‌اند اما ما ایرانیان دیگربار این شیرازه را سُتوارتر از پیش به هم بسته‌ایم و پیوسته‌ایم، یکی از رازهایِ شِگَرفی و شِگفتیِ فرهنگِ ایران، یکی از رازهایِ ماندگاری و پایداریِ آن در پهنه‌یِ تاریخ، این تازش‌ها بوده‌است، ما را چه باک که بارها بر ما تاخته‌اند، این تازش‌ها نیروهایِ نهفته و فروخفته در ما را شکوفانیده‌است به کردار درآورده‌است، ما را بیش از آن‌چه بوده‌ایم گردانیده است، وگرنه این سرزمین تاب نمی‌آورد، برجای و برپای نمی‌ماند، اگر آن‌چه بر ایران رفته‌است بر هر کشورِ دیگر می‌رفت دیری بود که از پهنه‌یِ جهان و تاریخ سِتُرده شده‌بود، این خوی و خیمِ بالا، این کُرنش و مَنِشِ سزاوار و رواست که ایرانِ ما را از گَزندهایِ گران، از آوارهایِ انبوه، از زیان‌هایِ زندگی‌سوز پاس داشته‌است بی‌گمانم از این پس نیز پاس خواهد داشت.

ایرانیانی چون شما که در این شبِ سردِ  بارانی از خانه‌هایِ گرمِ خود بیرون آمده‌اید تا آنچه را در ایران‌زمین اَرزنده و بَرازنده می‌دانید گرامی بدارید، شما به راستی با این کار آن‌چُنان که گفتم خویشتن را گرامی داشته‌اید، من از همه‌یِ آن گرامیان، خویشتن‌شناسان، دل‌آگاهان که بر جایِ من نسبت به من مهر ورزیده‌اند بزرگوارانه سپاس‌گزارم، اگر من کاری کرده‌ام سپاسی بر سرِ کسی ندارم و نمی‌نهم، آن‌چه من کرده‌ام به پاسِ باوری پولادین بوده‌است که به این سرزمینِ سپند داشته‌ام و دارم، هر کس ایران را آن‌چنان که هست، ایرانِ راستین، ایرانِ سرشکین، ایرانِ جاودانه‌یِ جادوانه را به شایستگی بشناسد، بر آن خواهد شیفت، دل بِدان خواهد باخت، در آن‌چه من می‌گویم بی‌گمانم که با من هم‌داستان خواهد شد، ایران سرزمینی است که همواره دل از نیرانیان ربوده‌است، از کسانی که بویی، سویی، رویی از ایران را دریافته‌اند و شناخته‌اند و آزموده‌اند، بیهوده نیست که فرزانه‌یِ نامبردارِ یونانی فیثاغورث می‌گفت برترینِ آیین‌ها، آیینِ مغان است، همان فرزانه‌یِ اندیشمند که دبستان‌هایِ راز و آیین‌هایِ نهان‌گرایی را از دانشوری ایرانی به نامِ زاراتاس که او را در بابل دیدار کرده بود آموخت، زاراتاس ریختِ یونانی شده‌یِ زرتشت است، یکی از مغانِ ایرانی، به پیروی از آموزه‌هایِ او، فیثاغورث توانست به فرا رَوی در آسمان‌ها بپردازد، به گشت و گزارهایِ اخترانه‌یِ فراتنی، بیهوده نیست که افلاتون به شاگردانِ خود اندرز می‌گفت، به آموزه‌هایِ وخشور باستانیِ ایران زرتشت را به دبیره‌یِ خوش بنویسند و از دیوارهایِ آکادمی بیاویزند تا هر زمان از راهروهایِ این آموزشگاه می‌گذرند نگاهشان به آن پندهایِ ارزمند بیفتد، تا به آیین بتوانند زیست، این همان سرزمینی است که در آن سخنِ آشنا که بی‌گمان همه‌یِ شما آن را شنیده‌اید یا خوانده پَیَمبَر که درودهایِ خدای بر او باد آن را سُتوده‌است و گفته‌است: « اگر دانش و دین از ستاره‌یِ پروین آویخته باشد مردمی از پارس بدان دست خواهند یافت.» ایرانی‌بودن نازِشی است بزرگ و بی‌همانند، بختی است بهین و بلند که تنها بهره‌یِ ما ایرانیان افتاده‌است، اگر من کوشیده‌ام گوشه‌هایی از فرهنگ و ادبِ ایران‌زمین را بکاوم، بشناسم به خواستاران بشناسانم، هیچ سپاسی بر کسی ندارم و نمی‌نهم، این کار را به پاس دلِ خود کرده‌ام به پاس باوری که به این سرزمین، این سرزمینِ سپندِ اهورایی که سرزمینِ هزاره‌هاست دارم. من از یکایکِ شمایان، از نهادهایی، از کسانی‌که کوشیده‌اند در این بزمِ بزرگ‌داشت آنچه را من کرده‌ام ارج بنهند، تا براستی خود را چونان ایرانی ارج بگذارند و بزرگ بدارند سپاس‌گذارم، یک به یک نام نمی‌برم چون شمار بسیار است، بیمناکم که مباد، نامی از یادم برود، به هر روی تنها از خانه‌یِ اندیشمندانِ علومِ انسانی سپاس می‌گذارم، زیرا این نخستین همایشی است از این دست که در این خانه سامان می‌گیرد و برگزارده می‌شود، شیوه‌ایست برازنده، ارزش‌مند، شایسته‌یِ خوی و خیمِ ایرانی.

من بیتی چند از چکامه‌ای را که 14 سالی پیش از این سروده‌آمده است برایِ ایران بَر می‌خوانم، آن را به همه شما پیشکَش می‌دارم، این چامه را من زمانی سروده‌ام که در اسپانیا به سر می‌بردم تا زبانِ شَکَرین و شیوایِ پارسی و ادبِ دل‌آویزِ شوراَنگیزِ شررخیزِ شَکَربیزِ آن را به اسپانیاییان بیاموزم و بخشی از ایران‌شناسی را. این چامه بلند است من بخشی از آن را می‌خوانم.
ایرانِ نامیِ گرامی، ایرانی که در نوشته‌هایِ پهلوی خونَیرَثِ بامی خوانده شده‌است، ایرانی که بر پایه‌یِ سخنی از زرتشت بهترین سرزمینی است که مزدا آفریده است، من به این سخن باور دارم، آن‌چه کرده‌ام به پاسِ این باور بوده است.

هلا ای سپهرینه سامانِ سیمرغ / گَرَم سایه‌یِ توست بر سر هُمایم
سِتایم اگر جز تو را در چکامه / به نزدِ خردمند هرزه دَرایم
کهن سرزمینا سخن از تو گویم / که آرامِ جان شد سخن، از برایم
نخواهم که گامی دگر، رفت یارد / اگر جُز به راهِ تو رفته‌ست پایم
شکسته مرا باد، دست و قلم نیز / اگر جُز تو را ای سُتوده ستایم
سَرایم به نامت سخن زان که چندی /  جدامانده از خان و مان و سَرایم
به فریاد بِستایمت ای برین بوم / زبان تا به کام است و بر جای نایم
فرهمند فرزانه‌یِ روزگاران / بهین پیرِ پرورده‌یِ پارسایم
گرانمایه فردوسیِ فرخ‌آیین / سخن راست نیکوترین پیشوایم
تُرایم رهیدی که هین از رهیگان / از آن بر جهانِ سخن پادشایم
به گیتی مرا نام بس این چکامه / که پُرشور با یادِ تو می‌سُرایم
گَرَم مارِ اندوه خواهد گَزیدن / به افسونِ این چامه نیکش فَسایم
بنازم به خود در اروپایِ نازان / که ایرانی‌ام مردی از آسیایم
بنازم به ایران و ایرانی، آری / نه من خیره‌رویم، نه من تیره‌رایم
بگویم چو پرسند تو از کجایی / که از شهرِ شیدم نه زآنِ شمایم
زِ رادان و آزادزادانم آری / سرافرازی از کشورِ آریایم
بگویم که از سرزمینِ فروغم / زِ بومِ خدایِ مَی‌اَم، از نَسایم
زِ کرمانشَهَم شهرِ گُردی و مَردی / فسونِ فَسانه منم، از فَسایم
زِ شیرازم آن شهرِ راز و زِ تبریز / از آن راز و تب ریزد از گفته‌هایم
منم از ری آن شهرِ رای و به گیتی / سپاهانیم سَروری را سَزایم
من از پارس می‌آیم آن بومِ زرین / زِ مرزِ گُشاینده‌یِ نینوایم

(کوروشِ بزرگ شهریاری که جهان تاکنون رادمردی زادمرد چون او ندیده است و به گمانِ بسیار ازین پس نیز نخواهد دید)

بهین شهریاری که بس برتر آید / زِ گیتی‌گشایانِ کشور خدایم
من ایرانی‌ام نامدار و سرافراز / زِ هرکس فزونم از آن و فَرایم
سخن تا گرامی شد از نامِ ایران/ سخن‌گوی گوی از سخندان ربایم
سخن نو به نو  تا زِ ایران بگفتم / نو آیین و نغز و نِکو شد نوایم
مرا گفت زروان خوشا من که در شعر / به یادِ وطن جادوی می‌نمایم
شد این چامه از شورِ ایران‌پرستی / زِ شیواترین چامه‌هایِ رسایم

 

پیاده‌سازیِ پرونده‌یِ شنیداری (رایانوشتِ سخنرانی): بابکِ علی‌خانی

شنبه، 26 مهر ماه ، 1393 بازدید:5838 نظرات 2 نظر ادامه اين مطلب 5838 بار بازديد شده

داستان های کوتاه و آمو

قابل توجه
داستان های کوتاه و آموزنده را بخوانید بسیار زیباست.
منتظر داستان های کوتاه و آموزنده شما عزیزان هستم.

شنبه، 18 آبان ماه ، 1392 بازدید:852 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 852 بار بازديد شده

ایمیل مدیریت سایت

قابل توجه دبیران و دانش آموزان
در صورتی که مطلبی ، پیشنهادی و انتقادی درباره ی سایت داشتید. به آدرس یا ایمیل زیر ارسال نمایید.

ln.1349@yahoo.com
مدیریت سایت : لیلا نجاریان

چهارشنبه، 13 شهريور ماه ، 1392 بازدید:913 نظرات 1 نظر ادامه اين مطلب 913 بار بازديد شده

روش تحقیق

قابل توجه دانش آموزان / جهت آموزش روش تحقیق به قسمت مقالات سایت بروید.سپس دانلود نمایید.

جمعه، 3 آذر ماه ، 1391 بازدید:1098 نظرات نظر دهيد! ادامه اين مطلب 1098 بار بازديد شده

 
پيوند ها

amoaven.blogfa.com

www.festival.hoomad.ir

http://www.efaf2.ir

http://www.ghazalak77.blogfa.comاداره آموزش و پرورش منطقه ی 2 تهران


آمار سايت

Designed By arshhost